Στοιχεία επικοινωνίας

Επικοινωνία

COMPUPRESS S.A.

Διεύθυνση : 2° χλμ. Λεωφ.Μαρκοπούλου
19400 Κορωπί
Τηλ: 210 9238672
Fax: 210 9216847
e-mail: cpress@compupress.gr